Office

НАША Діяльність

Предметом діяльності (завданнями) Асоціації є:

1. Захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном.

2. Сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарській діяльності.

3. Створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод та арбітражу.

4. Сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки.

5. Узагальнення спільної практики членів Асоціації при вирішенні екологічних питань, питань стандартів якості, раціонального використання сировинних ресурсів, вдосконалення митних зборів, оподаткування та інших питань, загальних для підприємств та організацій, що працюють на українському ринку по виробництву сільськогосподарської техніки; забезпечення участі членів Асоціації в промислових виставках, ярмарках, семінарах, симпозіумах та інших заходах з обміну досвідом.

6. Технічна інформація та освіта членів Асоціації, а саме:

а) роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

б) розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

в) формування системи професійної підготовки своїх членів, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її членів, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

г) організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед членів Асоціації;

ґ) надання лише методичної допомоги членам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників членів Асоціації.

7. Забезпечення інформацією, а саме збирання серед членів Асоціації даних лише про виробництво, виробничі потужності та інше, у тому числі з метою дослідження ринку, й поширення їх в узагальненому вигляді не раніше місяця після збирання за умов неможливості використання цих даних проти членів Асоціації та/або конкурентів.

8. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

9. Співробітництво з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на ринку техніки і обладнання, що виробляється для агропромислового комплексу.