ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами Асоціації підприємств-виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу «Украгромаш»
Протокол № 8 від 25.06.2020 р.

ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР

Асоціації підприємств - виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу «Украгромаш»
(нова редакція)
ідентифікаційний код юридичної особи 37059479

«Двадцять другого» вересня дві тисячі двадцятого року, місто Кропивницький

1. Акціонерне товариство «Ельворті», ідентифікаційний код юридичної особи 05784437, місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, І, в особі голови правління - генерального директора Калапи Сергія Георгійовича, що діє на підставі статуту та протоколу засідання наглядової ради АТ «Ельворті» № 14 від 24.06.2020р.;

2. Акціонерне товариство «Гідросила МЗТГ», ідентифікаційний код юридичної особи 00235814, місцезнаходження: 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 59, в особі в особі повноважного представника Щербини Ольги Володимирівни, що діє на підставі довіреності від 07 серпня 2020 року, посвідченої Зубко О.П., приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу та зареєстрованої в реєстрі за №1945;

3. Акціонерне товариство «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш», ідентифікаційний код юридичної особи 00237570, місцезнаходження: 25002, м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 106, в особі в.о. голови правління - генерального директора Глібка Ігоря Юрійовича, що діє на підставі статуту та протоколу засідання наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» від 24.06.2020р.;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Херсонський машинобудівний завод», ідентифікаційний код юридичної особи 5788406, місцезнаходження: 73026, м. Херсон, вул. Тираспільська, 1, в особі повноважного представника Щербини Ольги Володимирівни, що діє на підставі довіреності від 13 серпня 2020 року, посвідченої Козорізом Р.В. приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу та зареєстрованої в реєстрі за №796;

5. Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «БІЛОЦЕРКОВМАЗ», ідентифікаційний номер юридичної особи 31907458, місцезнаходження: 09100, Київська область, місто Біла Церква, бульвар Михайла Грушевського, 13, в особі повноважного представника Щербини Ольги Володимирівни, що діє на підставі довіреності від 13 серпня 2020 року, посвідченої Корнійчук А.В., приватним нотаріусом Білоцерковського міського нотаріального округу та зареєстрованої в реєстрі за №3032.

уклали цей Засновницький договір, прийнятий в новій редакції та затверджений на Загальних зборах Асоціації підприємств - виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу ,Украгромаш", які відбулися 25 червня 2020 року, протокол №8 (надалі іменується "Договір"), замість Засновницького договору Асоціації підприємств - виробників техніки з та з обладнання для агропромислового комплексу «Украгромаш», затвердженого Установчими зборами засновників Асоціації підприємств - виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу «Украгромаш» 27 квітня 2010 року (протокол №1).

 

Завантажити Засновницький договір