Витяг зі Статуту асоціації "Украгромаш"

4. Члени Асоціації 

4.1. Членство в Асоціації.

...

4.1.3. В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.

4.1.4. Дійсним членом Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладає цей Статут та відповідає хоча б одному з наступних критеріїв:

- є виробником та/або розробником техніки і обладнання для агропромислового комплексу;

- займається випробовуванням техніки для агропромислового комплексу;

- здійснює науково – дослідницьку діяльність в агропромисловій галузі;

- є вищим навчальним закладом, що займається підготовкою і навчанням кадрів для агропромислового комплексу.

4.1.5.Асоційованими членами Асоціації є:

- юридичні особи – резиденти України, що діють в інших сферах суспільного життя, ніж дійсні члени Асоціації, та об’єднання таких юридичних осіб;

- юридичні особи — нерезиденти України та об’єднання таких юридичних осіб.

4.1.6. Засновники Асоціації є її дійсними членами з моменту державної реєстрації Асоціації.

4.1.7. Асоціація є вільною для вступу/виходу нових членів. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

4.1.8. Члени Асоціації приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому цим Статутом.