ПРО  НАС 

grishfeld

Анатолій Гіршфельд

Голова Ради Асоціації

 

Асоціація підприємств-виробників техніки і обладнання для агропромислового комплексу «Украгромаш», що створена з метою представництва законних інтересів наших членів, своєю діяльністю демонструє успішне партнерство приватного бізнесу, галузі сільгоспмашинобудування і держави.

Влучним прикладом є запровадження та ефективне розгортання цілісної програми підтримки через часткову компенсацію аграріям частини вартості вітчизняних машин для АПК, серед активних ініціаторів якої виступила і Асоціація.

Незважаючи на те, що було чимало скептиків, які втратили віру у державну підтримку базових галузей, ми змогли продемонструвати значний соціально-економічний ефект від дії програми, визнаної Міныстерством економіки найефективнішою: збільшився масштаб виробництва за рахунок росту виробників із належним рівнем локалізації (із 40 підприємств до понад 200-т); відсоток вітчизняної техніки і обладнання на внутрішнього ринку зріс удвічі (до 33%); значно розширено номенклатуру вітчизняної техніки і обладнання (із 792 найменувань до майже 17 тис.). Надходження до бюджетів усіх рівнів перевищують обсяги бюджетного фінансування програми (мультиплікатор 1:1,7).

Таке партнерство Уряду і бізнесу – яскравий приклад і база для руху вперед.

Адже, дієва державна підтримка і в інших напрямках даватиме поштовх для зростання інвестицій у розвиток галузі машинобудування в АПК, сприятиме як підвищенню конкурентоспроможності аграрного бізнесу через оновлення його виробничих потужностей, зменшенню залежності від іноземних поставок, так і розширенню частки українських сільгоспмашинобудівників на внутрішньому ринку, збереженню існуючих та створенню нових робочих місць.

Важливо зберегти правонаступництво, як етап для подальшого поглиблення державно-приватного співробітництва на благо розвитку машинобудівної та аграрної галузей, зміцнення конкурентоздатності їх продукції на світових ринках.